PDA

View Full Version : Easy Net Switch 6.4.3Cuni
10-09-2009, 09:02 AM
http://www.easynetswitch.com/img/ens1.png
Easy Net Switch là ứng dụng mạnh mẽ và dễ sử dụng để lưu trữ các thiết lập mạng và Internet vào các profile định vị.

Bằng cách chuyển qua lại giữa các profile định vị, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng kết nối đến một mạng lưới mà không cần phải thiết lập lại bằng tay mỗi lần kết nối.

Giả sử bạn đang dùng mạng văn phòng hỗ trợ DHCP, va một địa chỉ IP tĩnh được ấn định cho card mạng ở nhà hay bất kì đâu. Bạn cũng có thể dùng nhiều thiết lập proxy IE và máy in khác nhau ở từng địa điểm.

Một thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng khi bạn ở nhà để chuyển tập tin giữa laptop và máy tính ở nhà, tuy vậy bạn có thể khóa thư mục này khi bạn ở văn phòng để đảm bảo an ninh cho laptop.

Mỗi khi bạn kết nối vào mạng bạn phải thay đổi mọi thiết lập bằng tay. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu lưu trữ 2 profile (văn phòng và nhà) trong Easy Net Switch. Chỉ cần 1 cú click để kích hoạt. Quá dễ dàng!

Easy Net Switch có thể tự động thực hiện mọi thiết lập cho bạn!

Các tính năng chính:

* Giao diện Windows quen thuộc
* Biểu tượng ở khay hệ thống
* Biểu tượng khác nhau cho từng profile
* Ghi nhận danh sách Profile từng dùng
* Các tài liệu hướng dẫn và trợ giúp mở rộng
* Tiến trình kích hoạt Profile
* Menu chuột phải
* Cơ chế DKInfo™ hiển thị thông tin địa chỉ IP trên máy
* IPConfig - hiển thị các thiết lập IP trong mạng
* Ping - kiểm tra kết nối mạng
* Trace route kiểm tra kết nối mạng
* Proxy IE hiện tại
* Danh sách máy in hiện tại
* Đối chứng trình điều khiển mạng hiện tại
* Các thư mục chia sẻ hiện thời
* Khả năng lưu các thông tin trên vào tập tin văn bản
* Làm mới địa chỉ IP DHCP chỉ với 1 cú click
* Khởi động lại adapter mạng chỉ với 1 cú click
* Thêm quyền cho ngườ dùng giới hạn có thể thay đổi IP,...
* Khả năng chụp các thiết lập hệ thống hiện thời
* Địa chỉ IP, các cổng mặc định, DNS servers và WINS servers
* Kích hoạt hay tắt adapter mạng
* Hỗ trợ adapter cho nhiều mạng
* Thay đổi địa chỉ MAC
* Thêm hậu tố DNS
* Hỗ trợ thiết lập NetBIOS
* Tạo cache cho Flush DNS
* Các thiết lập trang chủ và proxy cho IE và Firefox
* Đối chiếu trình điều khiển mạng
* Thay đổi máy in mặc định
* Kết nối Dial up qua dial-up hay VPN
* Thiết lập kết nối dial-up mặc định
* Thiết lập qui ước dial-up mặc định
* Chạy ứng dụn gVPN
* Thiết lập trình email mặc định
* Thiết lập tài hồ sơ tài khoản cho Microsoft Outlook và Outlook Express
* Server SMTP động
* Thư mục chia sẻ nhiều quyền hạn
* Tường lửa trong Windows XP
* Tập tin Windows Hosts
* Thiết lập múi giờ
* Các biến môi trường hệ thống

Các cải tiến:

* Từ phiên bản 4, Easy Net Switch bao gồm thêm một dịch vụ mới là “Easy Net Switch Engine". Dịch vụ này quản lý chỉnh sửa IP và các thiết lập khác để hoạt động trơn tru trên Windows Vista.

Yêu cầu hệ thống:

* Windows 2000,XP và Vista
* 3 MB dung lượng để cài đặt

Các bạn có thể download tại đây
http://www.easynetswitch.com/ens/enssetup.msi