PDA

View Full Version : Giáo trình C++ trọn bộ tốt nghiệp của trường HUI [Tiếng Việt]admin
31-03-2010, 12:14 PM
http://s253696961.online.de/images/tqofd9q4hi20krjmquyd.jpg (http://s253696961.online.de/images/tqofd9q4hi20krjmquyd.jpg)

Đây là bộ giáo trình trọn bộ từ lúc mới vào trường đến lúc tốt nghiệp của H.U.I
Trong Folder ngoài Ebook còn có bài tập và các ứng dụng lập trình mẫu.
Nguồn: Trường H.U.I và bạn Timondragon (Đã tốt nghiệp khóa 2009)

http://shareflare.net/download/7886.73b5737f2d6784925d5e9a74b/CSharp.rar.html