PDA

View Full Version : Bài tập (Quản Trị Máy Tính) em chưa hiểuHALOBA
04-04-2010, 08:55 PM
Đề Bài: Nếu máy tính có sự phân quyền Giữa Người Sử Dụng và người quản trị. Với Cương vị là Người sử dung làm Thế Nào Để cài lại Hệ Điều Hành !

Nhưng em ko biết Người quản trị lam ntn để chống người sử dụng cài win mới khi họ ko cho mạt khẩu.
Em thử dùng trương trình Đóng Băg May lại rồi Nhưng em vẫn cài win binh thường ko Liên quan j đến mật khẩu đóng băng. có nghĩa trương trình đóng Băng ko liên quan đến việc cài win mới

Vậy Cô Giáo Dung cack j để quản lý Viêc Cài Win Của Người Sử Dụng.Và Cô Bảo cô cho Mật khẩu để Người Sử dung cài win máy đó. Mật khẩu đó là của Trương trinh nào vậy.

Em muốn Biết Cách Nào để Quản lý Việc Cai Win Nhu co giáo đang quản lý. Để Thực hanh trên máy em và Chup hình từng bước rồi Trình Chiếu lên powerpoil Làm Bài Tập Lớn. Em Tim trên Mạng Mãi Ko Có câu Trả lời. Chỉ còn cách Tụ Thực hành va tụ chụp.

Ai Biết Trương trinh quản trị quản lý Viêc Cài Win Đó Thi Chỉ em với.để em biết và Thực hanh. Thask you !