PDA

View Full Version : http://vn-soft.com - Get share everythinghoainam.no1
07-04-2010, 09:20 AM
Forum mới được thành lập với sự hợp tác của 3 admin : hoainam.no1, lord_kaj, lyxuansang91. hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực:
+/ vbb, các blog như wordpress, boblog, và cms joomla
+/ lĩnh vực game mobile việt hoá, flash việt hoá
+/ lập trình C/C++/C#, visual..., java, php..
và sẽ còn mở rộng dần.
Chúng tôi chia sẻ tất cả những gì chúng tôi có, những điều chúng tôi biêt. Sẵn sàng giúp đỡ các bạn khi các bạn cần.
Vì forum mới thành lập nên đang thiếu nhân sự. Xem thông báo tuyển mod tại forum (http://vn-soft.com/forum/)
Để đăng ký làm mod hoặc trao đổi liên kết xin liên hệ trên forum (http://vn-soft.com) hoặc liên hệ trực tiếp yahoo: worldwidewait_264
Well come to vn-soft.