PDA

View Full Version : Helpmrkenshi
10-09-2009, 09:13 PM
Em là chưa bít gì về VB, các bác có ebook nào dễ học không,send em cái,Thank:sexy_girl::bad_smelly:

ta070492
10-09-2009, 09:27 PM
Bạn tham khảo 2 ebook sau nha:
http://www.esnips.com/doc/13d6b882-a7e0-46ab-be2f-cf01131cb110/Sach-VB
http://www.esnips.com/doc/506b44cd-3e7c-443a-80dd-b7eb89bd8eba/chuongmau_Xay_dung_ktdl_VB_2005