PDA

View Full Version : Www.athena.edu.vnNGUYEN_PHONG1990
12-04-2010, 04:32 PM
http://i821.photobucket.com/albums/zz137/tungnd_1990/logoathena.jpgATHENA là một tổ chức qui tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực CNTT. Với tâm huyết góp phần vào công cuộc thúc đẩy tiến trình tin học hóa của nước nhà. ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào hoạt động như sau:
http://www.athena.com.vn/images/ghichu2.gif Công tác huấn luyện, quảng bá kiến thức tin học đặc biệt trong lãnh vực mạng máy tính, internet và bảo mật, thương mại điện tử. http://www.athena.com.vn/images/ghichu2.gif Tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tin học vào hoạt động sản xuất kinh doanh. . http://www.athena.com.vn/images/ghichu2.gif Cung cấp nguồn nhân lực trong lãnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là các chuyên gia về Mạng Máy Tính và Bảo Mật Mạng đạt trình độ quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu. http://www.athena.com.vn/images/ghichu2.gif Tiến hành các hoạt động nghiên cứu nâng cao kiến thức tin học và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin về các ứng dụng và sự cố mạng. http://www.athena.com.vn/images/ghichu2.gif Tiến hành các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cho doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra các sự cố máy tính.


http://athena.edu.vn