PDA

View Full Version : Phần mềm Total commandercuongtm
13-04-2010, 12:09 AM
Phần mềm Total commander là phần mềm cho phép xem file, thư mục, của ổ đĩa, ngoài ra còn cho phép dùng chương trình FTP để up hay down file từ web site trên mạng về
Trước khi dowwnload về nhớ đọc kỹ hướng dẫn download hả các bạn

1. Tắt Chương trình Download Manager (IDM)
2. Sử dụng Firefox hoặc Chrome để Download
3. Click vào dòng 'Free Lotto - 1 Page Registration' hay 'Free Lotto - Vietnam'
4. Điền đầy đủ thông tin với 1 Email thật (Không trùng Email)
5. Postal code: 70000
6. Region va country: vn
7. Click vào dòng 'Click To Release Your Winnings'
8. Click OK
9. Chương trình tự động Download
Chú ý: Download nhiều lần rút điện Modem ra cắm điện lạ
:MatCuoi (21): download tai day (http://www.envirofile.org/download/25702)

Chúc thành công nhé