PDA

View Full Version : Bộ sưu tập con trỏ chuột dành cho hệ điều hành windows XP và Vista rất đẹpchicken412
11-09-2009, 08:15 AM
Bộ sưu tập con trỏ chuột dành cho hệ điều hành windows XP và Vista rất đẹp.

http://s2.ipicture.ru/uploads/081013/23373/25SRGPrz2L.jpg
http://mega.1280.com/file/DR2SXPRD/

Hướng dẫn: Sau khi các bạn cài đặt xong sẽ xuất hiện file Love__s_Dying_Embers_Cursor_by_boxxi.curxptheme. Để chạy được file này bạn cần download chương trình CursorFX để đọc. Bạn có thể download tại đây (http://download.cnet.com/3001-2317_4-10070056.html?spi=6589044707cdd1c6c6b657f4e91d3d3a )

haichung
11-09-2009, 06:30 PM
một tiện ích khá hay đó, nhìn chuột đỡ nhàm chán!