PDA

View Full Version : Hẹn giờ tắt máy - Tiện ích cho các bác hay nghe nhạc ... khuyaskyvn
17-04-2010, 11:55 PM
Nghe nhạc buổi tối trước khi đi ngủ thật dễ chịu.dễ ngủ.NHưng khổ nỗi,lỡ ngủ quên thì ai tắt máy cho.K tắt thì ngốn điện ~> ngốn tiền.
Thôi thì hãy để Kill Winamp giúp bạn
Rất đơn giản:
b1: Download: http://vnnshare.com/download/5Irz8P61wx/Hen gio tat may.rar
b2: Cài đặt, chạy chương trình
b3: Xuất hiện
http://c.upanh.com/upload/5/245/SC0.9400719_1_1.gif
Chọn Turn Off Computer ~> đặt thời gian

b4: ..... Nghe nhạc và .... zzz ZZZ zzzzzzzzzzz

sinhviennamdinh.net
18-04-2010, 01:50 AM
Vào run gõ shutdown -s -t 500
Thay 500 bằng số giây bất kỳ mà bạn muốn

hanhkhat
18-04-2010, 02:46 AM
phải là shutdown -f -s -t time
-f:force shutdown
time là thời gian tính bằng giây mà bạn muốn tắt máy