PDA

View Full Version : Manage private messages and visitor messagesadmin
19-04-2010, 11:32 AM
Hi ,

the mod has many features

I hope to like it

if you install the mod please Mark as Installed.

ty http://www.vbulletin.org/forum/images/smilies/smile.gif .

Screenshots:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/04/19/11/10641271651444.pnghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/04/19/11/92721271651453.jpghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/04/19/11/90641271651459.pnghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/04/19/11/76211271651465.pnghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/04/19/11/63991271651470.png

babylovevt
18-05-2011, 08:20 AM
Có bạn nào nói rõ hơn chức năng của mod này cho mình biết với đc không?

Tiểu Bá Vương 1404
18-05-2011, 12:52 PM
Có bạn nào nói rõ hơn chức năng của mod này cho mình biết với đc không?
Đọc tiêu đề thôi cũng hiểu mà anh, mods này có chức năng giúp administrator quản lý tin nhắn cá nhân và tin nhắn khách của các thành viên trong diễn đàn.

lemonadess
18-05-2011, 03:58 PM
Có 2 file xml trong file nén thì up cái nào lên :|

Tiểu Bá Vương 1404
18-05-2011, 07:00 PM
Có 2 file xml trong file nén thì up cái nào lên :|
Import file : PM & VM manage.By.mohammed.[EN].xml, đây là file lang tiếng Anh, còn cái kia là tiếng (của ông mohammed, nghe tên chắc cũng biết nhỉ).

babylovevt
14-06-2011, 08:51 PM
Dùng mod này hay mod Admin login as user cũng tốt nhỉ

Tiểu Bá Vương 1404
14-06-2011, 08:55 PM
Dùng mod này hay mod Admin login as user cũng tốt nhỉ
Anh nên so sánh về chức năng, add-on này chỉ làm một việc là quản lý tin nhắn cá nhân và tin nhắn khách của thành viên.
Còn cái Admin Login as User bao hàm cả cái này, anh dùng add-on này cũng như anh đăng nhập vào tài khoản thành viên ấy. Chỉ xem và biết về tài khoản đó mà thôi.