PDA

View Full Version : Giới thiệu site tuổi trẻ đông hòaEnddylove™
20-04-2010, 07:11 PM
4rum http://tuoitredonghoa.com (http://tuoitredonghoa.com/) mở ra với mục đích:
- Là kết nối những người con Đông Hòa đang học tập và làm việc xa nhà để có một môi trường sinh hoạt và tìm hiểu, chia sẻ những gì mà mình biết về quê nhà và thông qua đó cũng biết thêm những cái về huyện mà ta chưa biết đê cùng nắm bắt thông tin về huyện.
- Giúp đỡ chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập, việc làm giữa các mem với nhau. Cùng nhau tìm phòng trọ với nhau.
- Tư vấn, hướng nghiệp cho các sĩ tử chuẩn bị thi đại học để có thể biết rõ về các ngành học trên công trường đại học và giúp đỡ trong việc thi cử.
- Có thể giúp đỡ bà con trong huyện mà đang gặp khó khăn về hoàn cảnh sống để bà con có cuộc sống ấm no hơn.
Vì thế mình muốn liên kết logo với 4rum các bạn.
1280