PDA

View Full Version : Windows XP Drivers x32/x64 _tích hợp drivers cho các phiên bản laptop mới nhấtcậu_chủ_nhỏ
22-04-2010, 12:33 AM
Windows XP Drivers x32/x64 (Cập nhật 2010/12/04)
Kích thước: 1,6 GB

Trình bày cho sự chú ý của bạn một bộ sưu tập của các trình điều khiển cho hệ điều hành, Windows XP x32/x64 với những cập nhật mới nhất. Nó bao gồm các loại sau: Audio, Video, Shipset, Lan, Card Reader, Wi-Fi.
Danh sách các trình điều khiển:
Âm thanh (Audio)
Analog Devices SOUNDMAX HD Audio Driver 7.270 - x32/x64
C-Media CM106 - x32/x64 v.2111
C-Media CM6501 - x32/x64
C-Media CM8738 v.8.17.34 - x32/x64
C-Media CM8768 v.8.17.33 - x32/x64
C-Media CM8770 v.8.17.33 - x32/x64
C-Media CM8787 v.8.17.47 - x32/x64
C-Media CM8788 v.6.12.8.1772 - x32/x64
Conexant Hermosa HD Audio Driver v.4.36.6.0 - x32/x64
Realtek HD Audio Driver R2.47 - x32/x64
Realtek AC97 Audio Driver WDM_A406 - x32/x64
Realtek Audio Driver R2.42 HDMI - x32/x64
VIA HD Audio Codec (VT1708B, VIA HD Audio Codec VT1702S, VIA HD Audio Codec VT1708S) v.7.30a - x32/x64
Video (Video)
AMD / ATI Catalyst 10,3 x32 Desktop WHQL
AMD / ATI Catalyst 10,3 x64 Desktop WHQL
AMD / ATI Catalyst 9,3 x32 WHQL Máy tính xách tay
AMD / ATI Catalyst 10,2 OLD Graphic Cards WHQL - x32/x64
Intel Graphics Driver (B43, G41, G43, G45, Q43, Q45; GL40, GS40, GM45, GS45) v14.42.1-x32/x64
Intel Graphics Driver (945G, 945GZ, 946GZ, G965, Q965, Q963, G33, G35, Q33, Q35, G31, 945GC, 945GM,
945GME, 945GMS, 940GML, GM965, GME965, GLE960) v.14.36.5 - x32/x64
Nvidia Desktop WHQL 197,13 x32
Nvidia Desktop WHQL 197,13 x64
Máy tính xách tay Nvidia WHQL 197,16 x32
Máy tính xách tay Nvidia WHQL 197,16 x64
SiS UniVGA Graphics Driver (SiSM672MX, SiSM672, SiS672, SiS672FX, SiSM671MX, SiSM671, SiS671, SiS671FX) v.3.90 - x32/x64
VIA CN896 VIA Chrome9?, VIA Chrome9 P4M900?, VIA Chrome9 VN896? HC v.20.51.01a - x32/x64
VIA VX800 VIA Chrome9? HC, VIA Chrome9 VX820/UT? HC v.20.12.01a - x32/x64
VIA VX855 VIA Chrome9? HCM, VIA VX875 Chrome9? HCM v.20.10.01q - x32/x64
Chipset (Chipset)
AMD / ATI Catalyst 10,3 x32 WHQL
AMD / ATI Catalyst 10,3 x64 WHQL
Intel Chipset Driver 9.1.1.1025 - x32/x64
NVIDIA nForce Driver v.15.45 x32
NVIDIA nForce Driver v.15.45 x64
Driver Chipset VIA Hyperion 5.24a - x32/x64
LAN (Network)
Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) - x32/x64
Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) - x32/x64
Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.12.2.2.2 - x32/x64
Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.14.8.3 - x32/x64
JMicron JMC25x/JMC26x v.6.0.13.4 Driver - x32/x64
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.23.3.3 - x32/x64
Realtek Ethernet Driver - x32/x64
VIA (VT8251 tích hợp, VT8231, VT8233, VT8235 và VT8237 tích hợp (Rhine & II Rhine), VT6103 Rhine (PHY),
VT6105/L/LOM và series VT6106/H/L/S (Rhine III), Quản lý VT6105M Fast Ethernet Controller (Rhine III),
VT6115 Fast Ethernet Controller (Rhine III), VT6107 Fast Ethernet Controller (Rhine & Rhine II)) v.1.12a - x32/x64
Card Reader (Card reader)
Alcor Micro Card Reader Driver v.1.00.00 - x32/x64
JMicron JMB38x v.1.00.33.02 Driver - x32/x64
O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933, OZ711E0, OZ711EC1, OZ711E1, OZ711E2, OZ711M1, OZ711M2, OZ711M3) V3.00.0006 - x32/x64
Realtek (RTS 5121,5101,5111,5116,5158,5159) v.6.1.7600.30109 - x32/x64
Realtek RTS 5.158 v.6.0.6000.83 - x32/x64
Realtek RTS 5.159 v.6.0.6000.20136 - x32/x64
Ricoh R5C83x/84x v.2.13.00.05 Driver - x32/x64
Wi-Fi (Wireless LAN)
Không dây Atheros AR50XX Driver v.7.7.0.429 - x32/x64
Broadcom Wireless BCM43xx v.5.60.18.41 Driver - x32/x64
Intel Wi-Fi Driver v.13.0.0.107 - x32/x64
Wi-Fi Realtek Driver RTL8180/RTL8185 v.6.1122.1016.2009 - x32/x64
Wi-Fi Realtek RTL8187L Driver v.5.1313-1313 - x32/x64
Wi-Fi Realtek RTL8187B v.5.6.1162 Driver - x32/x64
Wi-Fi Realtek Driver RTL8187S/RTL8191SE v.6.9109.1029.2009 - x32/x64
Wi-Fi Realtek Driver RTL8190/RTL8192E v.1677.1.0708.2009 - x32/x64
Wi-Fi Realtek Driver RTL8191SE/RTL8192SE v.1085.23.1230.2009 - x32/x64
Nâng cấp từ phiên bản trước:
AMD / ATI Catalyst 10,1 x32 WHQL Desktop trên Catalyst 10,3 x32
AMD / ATI Catalyst 10,1 x64 WHQL Desktop trên Catalyst 10,3 x64
AMD / ATI Catalyst 9,11 OLD Graphic Cards WHQL - x32/x64 trên Catalyst 10,2 WHQL - x32/x64
Nvidia Desktop WHQL 196,21 x32 trên Nvidia Desktop WHQL 197,13 x32
Nvidia Desktop WHQL 196,21 x64 trên Nvidia Desktop WHQL 197,13 x64
Máy tính xách tay Nvidia WHQL 195,62 x32 trên Nvidia Máy tính xách tay WHQL 197,16 x32
Máy tính xách tay Nvidia WHQL 195,62 x64 trên Nvidia Máy tính xách tay WHQL 197,16 x64
Intel Graphics Driver (B43, G41, G43, G45, Q43, Q45; GL40, GS40, GM45, GS45) v14.42-x32/x64 ngày 14.42.1
Analog Devices SOUNDMAX HD Audio Driver 6.600 - 7.270 x32/x64 trong
Realtek HD Audio Driver R2.40 - x32/x64 lúc R2.47
Realtek Audio Driver R2.39 HDMI - x32/x64 lúc R2.42
Năm: 2009-2010.
Platform: Windows XP x32/x64.
Ngôn ngữ: tiếng Nga, tiếng Anh.

Link download:

http://ugotfile.com/file/1119335/Win....04.part01.rar
http://ugotfile.com/file/1119359/Win....04.part02.rar
http://ugotfile.com/file/1119352/Win....04.part03.rar
http://ugotfile.com/file/1119350/Win....04.part04.rar
http://ugotfile.com/file/1119349/Win....04.part05.rar
http://ugotfile.com/file/1119356/Win....04.part06.rar
http://ugotfile.com/file/1119354/Win....04.part07.rar
http://ugotfile.com/file/1119353/Win....04.part08.rar
http://ugotfile.com/file/1119355/Win....04.part09.rar
http://ugotfile.com/file/1119351/Win....04.part10.rar
http://ugotfile.com/file/1119358/Win....04.part11.rar
http://ugotfile.com/file/1119371/Win....04.part12.rar
http://ugotfile.com/file/1119372/Win....04.part13.rar
http://ugotfile.com/file/1119375/Win....04.part14.rar
http://ugotfile.com/file/1119373/Win....04.part15.rar
http://ugotfile.com/file/1119374/Win....04.part16.rar
http://ugotfile.com/file/1119368/Win....04.part17.rar

chúc các bạn thành công.

obama
22-08-2010, 08:45 AM
link hong rui con dau!

ZenkyNemesis
30-08-2010, 02:41 PM
Leech mà leech cũng không hết

Hotfile + 17 Part
http://hotfile.com/dl/26572513/5b6ff35/Windows.XP.Drivers.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/26572777/4f062a5/Windows.XP.Drivers.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/26572884/c6ed0d7/Windows.XP.Drivers.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/26572929/97afe99/Windows.XP.Drivers.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573023/863d867/Windows.XP.Drivers.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573075/f874d07/Windows.XP.Drivers.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573167/9cb71d5/Windows.XP.Drivers.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573248/84626fd/Windows.XP.Drivers.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573316/231d5ac/Windows.XP.Drivers.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573435/5fb6de2/Windows.XP.Drivers.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573559/61aad1a/Windows.XP.Drivers.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573712/55430aa/Windows.XP.Drivers.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573792/5140cba/Windows.XP.Drivers.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573855/5ae921f/Windows.XP.Drivers.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/26573976/152faa7/Windows.XP.Drivers.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/26574047/8d013f6/Windows.XP.Drivers.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/26574076/27b92ef/Windows.XP.Drivers.part17.rar.html