PDA

View Full Version : Giáo Trình Linux của nhất nghệRoot
24-04-2010, 10:27 PM
http://data.mangmaytinh.us/imgs5/MangMayTinh.Us---nhatnghe.jpg


link down:


part1: http://shareflare.net/download/1628.146efa9eb0c88eb3613db5c0266a79ed/l.part1.rar.html


part2:http://shareflare.net/download/0118.067cdbc9b41c81b53e505872f08d7bc6/l.part2.rar.html

part3:http://shareflare.net/download/3199.339a2ba4f77deb6b68cedd9801cc0dad/l.part3.rar.html

part 4: http://shareflare.net/download/2159.20be8689f716778720506c277f846c1c/l.part4.rar.html

part5: http://shareflare.net/download/8186.83759ac847d6e93c239eb9660f24f866/l.part5.rar.html

Hướng dẫn download:Click Free chọn click DownloadFile tiếp đến gõ 6 kí tự ở bên trái vào ô rồi bấm button Download file