PDA

View Full Version : Thiết kế trò chơi trong Flashannhat
11-09-2009, 08:41 PM
Dành cho các bạn muốn khám phá những tính năng thú vị trong Flash
Các bạn down về tại đây:http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/6/17_Thiet%20ke%20tro%20choi%20trong%20Flash.zip
:waaaht: