• Partner Area
    • Chương trình khuyến mãi khi chuyển dịch vụ về 123HOST Việt Nam Anh Hùng - Thông tin truyền thông

Photo 20 of 28 from Sữa cho mẹ và bé

😳😳 Sữa bột đã mở nắp nếu không bảo quản kỹ sẽ bị hư hỏng. Cùng xem ngay bài viết dưới để biết sữa bột để được bao lâu và cách bảo quản đúng nhé!
https://www.avakids.com/me-va-be/sua-bot-mo-nap-de-duoc-bao-lau-cach-bao-quan-sua-1460047?utm_source=social&utm_medium=entity&utm_ca mpaign=mevabe
-------------
Danh sách MXH AVAKids:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZFgSE8I1OTR2TirOULgiQ
Facebook: https://www.facebook.com/avakidscom
Linkedin: https://linkedin.com/company/avakidme-va-be
Google Site: https://sites.google.com/view/avakids-vn
Tiktok: https://www.tiktok.com/@avakidmevabe
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/avakids-me-va-be
Twitter: https://twitter.com/AvakidB
Pinterest: https://www.pinterest.com/AVAKids_Me_va_be/
Instagram: https://www.instagram.com/avakids_me_va_be/
Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com.vn/Profile/AVAKIDs_Me_va_be
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1mbekkNS7_ChahQ4SgMeR3c3vhOf9X_fo
Mạng xã hội: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxFr_gq0SAjYP3Pu8AYlxDwEWSftN-a7h1TJWy154vY/edit#gid=0

Photo Added
17-04-2023, 09:45 AM
Album
Sữa cho mẹ và bé
Added by
avakidsmevabe