• Partner Area
    • Chương trình khuyến mãi khi chuyển dịch vụ về 123HOST Việt Nam Anh Hùng - Thông tin truyền thông

Photo 5 of 28 from Sữa cho mẹ và bé

💞🤘Mặc bỉm chật chội sẽ khiến các chất thải sẽ ép sát vào da và bộ phận nhạy cảm của bé và gây nên các bệnh lý về da. Để tránh điều đó, mẹ nên xem ngay các dấu hiệu nhận biết khi nào cần tăng size bỉm, tã cho bé yêu để bảo vệ con.
https://www.avakids.com/me-va-be/dau-hieu-nhan-biet-khi-nao-can-tang-size-bim-ta-1528278?utm_source=social&utm_medium=entity&utm_ca mpaign=mevabe
------------------------------------------------
Danh sách MXH AVAKids:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5ZFgSE8I1OTR2TirOULgiQ
Facebook: https://www.facebook.com/avakidscom
Linkedin: https://linkedin.com/company/avakidme-va-be
Google Site: https://sites.google.com/view/avakids-vn
Tiktok: https://www.tiktok.com/@avakidmevabe?lang=en
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/avakids-me-va-be
Twitter: https://twitter.com/AvakidB
Pinterest: https://www.pinterest.com/AVAKids_Me_va_be/
Instagram: https://www.instagram.com/avakids_me_va_be/
Tripadvisor: https://www.tripadvisor.com.vn/Profile/AVAKIDs_Me_va_be?fid=d9a1599f-38a5-4015-ad64-7d23bb7b0f1a
Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1mbekkNS7_ChahQ4SgMeR3c3vhOf9X_fo
Mạng xã hội: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxFr_gq0SAjYP3Pu8AYlxDwEWSftN-a7h1TJWy154vY/edit#gid=0

Photo Added
07-08-2023, 01:03 PM
Album
Sữa cho mẹ và bé
Added by
avakidsmevabe