PDA

View Full Version : Toà án ITVNN 1. Nhắc nhở "bavuongduongpho" vi phạm nội quy.
 2. Cảnh cáo "macrondt" vi phạm nội quy
 3. Nhắc nhở "toanvu171" vi phạm nội quy.
 4. Nhắc nhở "nguyenvu_linh" vi phạm nội quy.
 5. Nhắc nhở "jsammy" gởi bài spam
 6. Nhắc nhở "tuyenhdtvn" vi phạm nội quy
 7. Nhắc nhở "minhhn0205" vi phạm nội quy
 8. Nhắc nhở "DaiThanh" vi phạm nội quy
 9. Nhắc nhở "tancuongbt" vi phạm nội quy
 10. Nhắc nhở "kute9xpro.com" vi phạm nội quy
 11. Nhắc nhở "Mr.Won" vi phạm nội quy
 12. Cảnh cáo "helolothao" vi phạm nội quy!
 13. Nhắc nhở "mylovevlong"
 14. Cảnh cáo "nestatn000" sử dụng ngôn ngữ kém văn hóa
 15. Nhắc nhở "Vip1Vn.InFo" vi phạm nội quy.
 16. Nhắc nhở "bkit" đã spam!
 17. Cảnh cáo "tranductuanviet" vi phạm nội quy.
 18. Cảnh cáo "tmdt_ew" vi phạm nội quy!
 19. Cảnh cáo "bomcoi" sử dụng ngôn ngữ kém văn hóa
 20. Cảnh cáo "Tử Vương" vi phạm nội quy!
 21. Cảnh cáo "nyhakata" vi phạm nội quy.
 22. Cảnh cáo "vuinhat.net" vi phạm nội quy.
 23. Cảnh cáo nghiep_pro spam bài
 24. nhắc nhở x_men8882007 vi phạm nội quy
 25. Nhắc nhở "..::Songuku95::.." gởi bài spam.
 26. Cảnh cáo "hoadonhopdong" quảng cáo bẩn.
 27. Nhắc nhở "giabaosoft" vi phạm nội quy.
 28. Nhắc nhở "boyvt" spam.
 29. Cảnh cáo "bantayden" quảng cáo bẩn
 30. Cảnh cáo "vnteenpro.com" vi phạm nội quy!
 31. Cảnh cáo "trcatthanh" vi phạm nội quy!
 32. Cảnh cáo "thangbom2008" vi phạm nội quy!
 33. Cảnh cáo "nxttruong" vi phạm nội quy!
 34. Nhắc nhở "Mr.Hảo" thiếu trách nhiệm.
 35. Nhắc nhở "spotdog8x" gởi bài spam.
 36. Cảnh cáo "manhhungit" vi phạm nội quy.
 37. Cảnh cáo "trungthuc" vi phạm nội quy.
 38. Cảnh cáo "msmai" vi phạm nội quy.
 39. Cảnh cáo "khuongvn" gởi bài spam.
 40. Cảnh cáo "mrdamniit" vi phạm nội quy.
 41. Ban nick "PRISCPARKER1" vì spam+gửi trojan vào diễn đàn
 42. Cảnh cáo "sad blog" vi phạm nội quy.
 43. Cảnh cáo "ga dong" vi phạm nội quy.
 44. cảnh cáo herolove vi phạm nội quy
 45. Thiếu văn hóa
 46. Cảnh cáo "hancongai" vi phạm nội quy.
 47. Cảnh cáo "saylovevn" vi phạm nội quy.
 48. Cảnh cáo "DakLak.IN" vi phạm nội quy.
 49. Cảnh cáo "Nguyễn Ngọc Trung" vi phạm nội quy.
 50. Cảnh cáo " smillee56 " vi phạm
 51. Cảnh cáo "Entuan Zerge sanao" vi phạm nội quy.
 52. Cảnh cáo "hnnam" vi phạm nội qui.
 53. Cảnh cáo "TadalafilRX" vi phạm nội qui.
 54. cảnh cáo Kendu3000 vi phạm
 55. Cảnh cáo " Kononov_m " vi phạm nội qui
 56. Cảnh cáo "bvl91" vi phạm nội quy.
 57. Cảnh cáo "death" sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa.
 58. Cảnh cáo "yeuhaiduong" vi phạm nội quy.
 59. Nhắc nhở "mylovevlong" vi phạm nội quy.
 60. Cảnh cáo "nhock_quậy" sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hóa.
 61. Cảnh cáo "..::Songuku95::.." vi phạm nội quy.
 62. Cảnh cáo " thanggu1984 " spam bài viết .
 63. Cảnh cáo " nhendoc12 " vi phạm nội qui .
 64. Ban nick groupx4.org 1 tháng
 65. Cảnh cáo "Nizzuz" sử dụng ngô ngữ kém văn hóa
 66. Cảnh cáo " vcoin4vn.tk;23031" vi phạm nội qui
 67. Cảnh cáo " FSShare " vi phạm nội qui
 68. Cảnh cáo " enbien " vi phạm nội qui
 69. Cảnh cáo " ShareNe " vi pham nội qui
 70. Cảnh cáo " mr.nobita9x " vi phạm nội qui
 71. Cảnh cáo " pikachunp " vi phạm nội qui
 72. Cảnh cáo " hitmanharry " vi phạm nội qui
 73. Cảnh cáo " thanhlangtu " vi phạm nội qui
 74. Cảnh cáo " diepvien102 " vi phạm nội qui
 75. Cảnh cáo " Subaru " vi phạm nội qui
 76. Cảnh cáo " laonhao " vi phạm nội qui
 77. Cảnh cáo "linhbatinh" sử dụng ngôn ngữ kém văn hóa.
 78. Cảnh cáo " martin1089 " vi phạm nội qui
 79. Cảnh cáo " tomy90tn " vi phạm nội qui
 80. Cảnh cáo " gifser " vi phạm nội qui .
 81. Cảnh cáo " so1.com.vn" vi phạm nội quy
 82. Cảnh cáo " emsaoroi88 " vi phạm nội quy
 83. Chú ý thành viên: khntelecom"x"
 84. Cảnh cáo "laptopshop_N1987" vi phạm nội quy
 85. Xét duyệt bài viết của một số thành viên
 86. Cảnh cáo "hongquy" gởi bài spam
 87. Cảnh cáo " PhucSD " vi phạm nội quy
 88. Cảnh cáo "Cơn Gió" vi phạm nội quy.
 89. Nhắc nhở "Thảo Nguyên" sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa.
 90. Cảnh cáo Lovev_Lovev" vi phạm nội quy
 91. Nhắc nhở "hanhkhat" gởi bài spam.
 92. Nhắc nhở "Dunglx" gởi bài spam.
 93. Cảnh cáo " Tiểu Bá Vương 1404 " vi phạm
 94. Cảnh cáo "girlxaxi_love_boytienty" xúc phạm thành viên.
 95. Nhắc nhở "Lovev_Lovev" vi phạm nội quy.
 96. Cảnh cáo " computerangel " vi phạm nội quy !
 97. Cảnh cáo "esports63462" gởi bài spam.
 98. Cảnh cáo "ky_thuat" gởi bài spam
 99. Cảnh cáo "olalavui" vi phạm nội quy ITVNN.