PDA

View Full Version : Projects



  1. Tìm hiểu, thiết kế csdl và viết chương trình bán hàng chăn nuôi gia súc
  2. ZK Framework Project
  3. Multicast Copy ( Chương trình copy file tới nhiều máy con ở Java)
  4. Sync Problem for Editing Sony HDR-XR500 MTS in Sony Vegas 9
  5. Công cụ biên dịch file ASP sang dll
  6. Help!!! ai có database share file như MF,FS or HF
  7. Chuyển từ file .exe sang file .am8
  8. Giúp làm đề tài Microsoft Visual Studio (Mọi người giúp mình về)