PDA

View Full Version : Linux - Unix 1. E-books về linux từ căn bản đến nâng cao
 2. Puppy Linux 1.0 Linux chạy trực tiếp, nhỏ gọn
 3. Một số lệnh Linux cơ bản
 4. Giới thiệu về phát hiện xâm nhập với EasyIDS
 5. Giải bài linux này giúp mình với !!!!!
 6. Cài Ubuntu 10.4 máy chạy rất chậm
 7. Khóa học linux (lpi 1,2)
 8. Bộ lab cấu hình 17 dịch vụ mạng trong Linux
 9. Sách Linux RH442 Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tuning
 10. Cài đặt Apache2 với PHP5 và hỗ trợ MySQL trên Ubuntu 11.10 (LAMP)
 11. Tài liệu MySQL replicate mới nhất
 12. LinuxCBT IPv4 Edition
 13. Bộ Lab cấu hình Red Hat, CentOS 2010
 14. Cấu hình .htaccess trong CenOS
 15. Bộ lab cấu hình 17 dịch vụ mạng trong Linux
 16. Chạy Linux OS bằng VirtualBox
 17. Hướng dẫn cài đặt KVM và tạo máy ảo trên Ubuntu
 18. Hướng dẫn mã hóa bảo mật Home Folder trong Ubuntu
 19. Cài package php bị lỗi
 20. Cách giảm ảnh hưởng của DDOS trên Linux
 21. Cài Safari trên Linux
 22. Kinh nghiệm của các bác với ClamAV cho Linux