PDA

View Full Version : XP themes mod Collection .512MBytes
02-05-2010, 03:59 PM
:MatCuoi (20):Quá nhàm chán với cái desktop của mình? SAo k thử làm đẹp nó lên cho có cảm hứng với công việc ;))
Đưa cho các bạn vài cái VS làm đẹp nhé :*

AlienWare Mod XPV2
http://www.deviantart.com/download/162309753/AlienWarev2____by_512MBytes.jpg
Download:

http://kewlshare.com/dl/70ba61ceddec/AlienWarev2.rar.html


AlienWare Perfect Mod XP
http://www.deviantart.com/download/161903009/AlienWare_Perfect_Mod_for_XP_by_512MBytes.jpg
Download:

http://kewlshare.com/dl/acbd11b6b62b/AlienWare.rar.html


CrossFire XP-
http://www.deviantart.com/download/161806195/Crossfire_Xp__by_512MBytes.jpg
Download:

http://kewlshare.com/dl/0facf371c695/Crossfire.rar.html

IronManXP-VisualStyle
http://www.deviantart.com/download/161651282/IronManXP_VisualStyle_by_512MBytes.jpg
Download:

http://kewlshare.com/dl/4368f522a349/IronMan.rar.html

ModernWarfare2 Theme XP
http://www.deviantart.com/download/161569367/ModernWarfare2_Theme_XP_by_512MBytes.jpg
Download:

http://kewlshare.com/dl/15ab270439da/ModernWarfare2.rar.html
Bonus :
AlienWare Icon pack Win7 Installer

http://www.deviantart.com/download/162141132/AlienWare_Iconpack_Win7_by_512MBytes.jpg
Download:
Blue Icon Pack

http://ugotfile.com/file/1220801/AlienWare_IconPack_Installer.rar
Green Icon Pack

http://ugotfile.com/file/1221112/Green_AlienWare_IconPack_Installer.rar
Red Icon Pack

http://ugotfile.com/file/1221269/Red_AlienWare_IconPack_Installer.rar