PDA

View Full Version : Share skin DuyPhuong đang dùngadmin
03-05-2010, 12:31 PM
Demo : http://www.duyphuong.net/index.php
Name : Corona.Ver1

Skin 2 cột với thanh NAV tuyệt đẹp, menu tự code trong element.

Lưu ý: các bạn đem về nhưng vẫn phải tự sửa trong element và images đó nha khá vất vả nhưng muốn đẹp thì phải chịu khó thui

APhuong
28-06-2010, 08:36 AM
bó tay với Coppyright 2010 - 2011 by k45dt04.net

hackerkinhcan_lha
07-07-2010, 08:56 PM
skin này giống của tocdoviet :MatCuoi (63):