PDA

View Full Version : Cần BBcode !!!!!!!!!!!Đức Trí
12-09-2009, 08:01 AM
ai có các BBcode thì share cho e nha VD : youtube , google , clip.vn , bamboo , và các smile nữa !!!!!!!!!!!!

hau_ooo
12-09-2009, 08:31 AM
ai có các BBcode thì share cho e nha VD : youtube , google , clip.vn , bamboo , và các smile nữa !!!!!!!!!!!!
1) Youtobe
Go to your BB code manager (admin cp -> Custom BB Codes -> Add New BB Code).
Add the following info:
Title: YouTube BB Code
Tag: youtube
Replacement:

<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{param}"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/{param}" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object> Example:

S6FkXKRR6-MDescription: Embeds You Tube Videos
Use {option}: No

2) Clip.vn
Title: Clip.vn
Tag : Clipvn
Replacement:

<center><object width='480' height='385'><param name='movie' value='http://clip.vn/w/{param}'/><param name='allowFullScreen' value='true'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><embed type='application/x-shockwave-flash' allowFullScreen='true' allowScriptAccess='always' width='480' height='385' src='http://clip.vn/w/{param}' ></embed></object></center>Example: RyF

Use {option}: no

3) Smiles : http://itvnn.net/showthread.php?t=703

DaiThanh
12-09-2009, 08:39 AM
ai có các BBcode thì share cho e nha VD : youtube , google , clip.vn , bamboo , và các smile nữa
Bạn cần xác định rõ mục đích khi yêu cầu người khác share cho bạn!