PDA

View Full Version : Hiệu quả của dấu * khi tìm kiếm với GoogleBossAnjerasu
05-05-2010, 08:25 PM
Nếu không nhớ ra cả cụm từ hoặc câu hoàn chỉnh mà chỉ mang máng một vài chữ, bạn hãy chèn dấu * vào vị trí mơ hồ đó. Ví dụ: Khi gõ "Tốt gỗ * sơn" vào ô tìm kiếm, chọn Pages from Vietnam > Search, bạn sẽ được Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam_vne/vi_tinh/10982072_goo1.jpg Nếu cảm thấy khoảng cách giữa các từ dài, hãy cho thêm vài dấu *, ví dụ:
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam_vne/vi_tinh/10982072_goo2.jpg Người dùng có thể tận dụng dấu * để tìm ra thông tin theo một form nào đó. Ví dụ khi ghi thông tin quảng bá, các công ty thường viết Địa chỉ: ...; Tel:...; E-mail:... Bạn sẽ đặt dấu này thay vào vị trí của dấu ... để thu thập dữ liệu.
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam_vne/vi_tinh/10982072_goo3.jpg Dấu này rất hữu dụng khi bạn muốn tra cứu và so sánh giữa các khái niệm dễ nhầm lẫn hoặc gần giống nhau. Ví dụ: Nếu gõ George * Bush vào ô tìm kiếm, người dùng sẽ có được thông tin về cha con tổng thống Bush; kết quả sẽ cho thấy George W. Bush là đương kim tổng thống Mỹ và George H.W. Bush là cựu tổng thống Mỹ.
http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam_vne/vi_tinh/10982072_goo4.jpg Một lần search cho ra hai nhân vật cần tìm kiếm.
T.H.
(Ảnh chụp màn hình)
Việt Báo (Theo_VnExpress.net)