PDA

View Full Version : Hiệu ứng đẹp cho banner 4rum vbb (All version)..::Songuku95::..
12-09-2009, 12:27 PM
Demo: http://www.hugevietfan.my-place.us/diendan/index.php (http://www.vietvbb.vn/up/Link.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hugevietfan.my-place.us%2Fdiendan%2Findex.php)
Sau đây là toàn bộ hướng dẫn:
Đăng nhập ACP >> Styles & Templates >> Style Manager >> Edit style đang dùng:
Sửa template "header":
Thêm vào trên cùng các hiệu ứng mà bạn thích:

HTML Code: (Click here to copy code to clipboard) (http://www.vietvbb.vn/up/showthread.php?p=209479#)
<DIV id="Layer1" style="Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622">
<embed src="xxx" width="yyy" height="zzz" wmode="transparent" align="right">
</DIV>

Hãy thay xxx bằng link flash hiệu ứng, bạn có thể lấy 1 trong các link sau:

HTML Code: (Click here to copy code to clipboard) (http://www.vietvbb.vn/up/showthread.php?p=209479#)
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/3ngoisao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/bocaubay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/nhungtraibong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/SaoThapCamDuMau.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/timhong.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/BuomTrangBay.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/caboiloi.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/tuyetsao.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buomxanh.swf
http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saodungdua.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/8.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/9.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/13.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/17.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/21.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/23.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/25.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/27.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/33.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/35.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/40.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/45.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/49.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/51.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/52.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/54.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/55.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/57.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/61.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/62.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/66.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/67.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/81.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/82.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/88.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/113.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/129.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/140.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/141.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/1.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/2.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/10.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/11.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/12.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/15.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/16.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/18.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/19.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/20.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/22.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/24.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/26.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/28.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/29.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/30.swf
http://imgfree.21cn.com/free/flash/31.swf

Để tránh tình trạng mấy link trên bị die, bạn có thể up các flash hiệu ứng đó lên host của mình và thay link trong "xxx"

Còn phần "yyy": Hãy thay nó bằng chiều dài banner 4rum bạn
Phần "zzz": Hãy thay bằng độ rộng của banner

Bạn cũng có thể thêm nhiều hiệu ứng khác nhau vào bằng cách add thêm các hiệu ứng vào "header"

Trích: vietvbb

..::Songuku95::..
12-09-2009, 12:39 PM
À cái này chỉ dùng được chi IE còn muốn dùng cho FF thì mình cũng chẳng biết làm như thế nào cả :sorrwie::sorrwie:

meoluoi9x
01-09-2011, 08:58 PM
bây h mọi người toàn dùng firefox rồi chỉ dùng cho IE thì có ích gì hjx
không bik bạn nào có cách fjx trên firefox ko

vanminh
01-09-2011, 09:29 PM
Thành công đấy trên cả firefox và Expoler
Demo: http://www.minhsu.net/@forum/forum.php

vanminh
01-09-2011, 09:49 PM
Nhưng làm sao để lấy (lưu) các file này về máy mình được mới up lên host?