PDA

View Full Version : Dùng thử Photoshop CS5HTT.itvn
15-05-2010, 08:52 PM
Điểm nổi bật hơn so với phiên bản CS4 : Photoshop CS5 mở rộng rất nhiều công cụ mà Adobe cung cấp trong sản phẩm tiêu biểu của VEF, biểu đồ những cách thức mới để làm cho hình ảnh thao tác dễ dàng hơn trong khi công cụ làm việc tốt hơn trước . Tính năng làm việc mượt mà hơn , giao diện không có gì thay đổi , cà đặt dễ dàng .

Tải bản dùng thử 30 ngày tai đây . (http://download.cnet.com/Adobe-Photoshop-Extended/3000-2192_4-10011172.html?tag=TOCmoreStories.0)


Dịch tóm tắt từ Cnet