PDA

View Full Version : SHARE SKINS UPDATE24h.INFO (NEW)luanht
16-05-2010, 02:04 PM
DEMO :http://update24h.info/blog/index.php

Hướng dẫn :

Trong đó có thêm file nén "menu" bạn hãy upload nó trong blog ngang hàng với index.php ấy .còn skin bạn đặt trong template .