PDA

View Full Version : Share code shop máy tính tamnhin.vnn.vnadmin
25-05-2010, 10:01 PM
Demo:

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/05/25/09/10991274799380.JPG

- Đường dẫn admin: home/admin/
- Sửa cấu hình trong: includes/config.php
- User: admin
- Pass: 123456

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/hotbac_computer.rar