PDA

View Full Version : Share code bán hàng onlineadmin
30-05-2010, 12:11 PM
Demo: http://shophuutinh.com/shop

Cài đặt như sau:

1. Sửa cấu hình data ở file Connections/ webbanhang.php
2. Đăng nhập vào quản trị bằng ink: http://webcuabang.com/admin (http://ebaymuaban.vn/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwebcuabang.com%2Fa dmin)


Username: admin
Password: 123456

http://www.4shared.com/file/MwyPDDqt/shop.html

chihoangpro
08-06-2010, 06:22 PM
tên đăng nhập và pass đã bị thay đổi cậu ơi ko đăng nhập dc !

hellomotor
10-06-2010, 05:00 PM
tìm trong phpmyadmin á