PDA

View Full Version : GO SHOP - Shop máy tínhadmin
01-06-2010, 11:02 AM
Demo: http://labs.minhit.net/08tth01/php/go_shop

cấu hình: sửa file xl_bang.php tìm dòng:


$this->_connection = @mysql_connect( 'localhost', 'root', 'abc');

và dòng:


$db='laptop';


user/pass: admin

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/go_shop.rar

haodat
15-12-2010, 10:44 PM
khong co admin ha ban:MatCuoi (42):

hau_ooo
16-12-2010, 07:03 AM
Theo như pic thì là user/pass: admin

LAM ^^^^
12-01-2011, 04:31 PM
code cool nhưng kô có ACP wản lý bằng niềm tin và kô thêm sản phẩm được:MatCuoi (12):