PDA

View Full Version : NukeViet 3.0 Closebeta (31-05-2010)admin
01-06-2010, 05:09 PM
Login Admin Control Panel
http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot02.jpg


Admin Control Panel: Bạn sẽ thấy các menu dọc và ngang trong trang quản trị được bố trí lại rất khoa học với menu ngang dành cho việc quản trị các tính năng hệ thống và menu dọc quản trị các module.
http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot03.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot03.jpg)

Quản trị CMS (News) với đặc điểm nổi bật như chủ đề đa cấp, hiển thị 1 bài trong nhiều chủ đề, tùy chọn SEO link, Editor soạn thảo tuyệt vời,...

Gửi bài mới:
http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot04.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot04.jpg)

Đáp ứng nhu cầu của Web 2.0, NukeViet 3 tách hoàn toàn Code HTML và PHP để đảm bảo việc viết theme theo chuẩn XHTML và CSS được thuận tiện. NukeViet 3 Sẵn dàng cho Ajax và thực tế đã được nhúng sẵn Ajax ở những vị trí phù hợp. Ví dụ: Công cụ tạo từ khóa tự động (tính năng sử dụng cho SEO)

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot06.jpg

... sử dụng Ajax.

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot07.jpg

Ajax trong khai báo nguồn tin
http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot08.jpg

Với quan điểm: Code ít hơn để tối ưu cho những hệ thống lớn hơn, NukeViet 3 xây dựng sẵn các tính năng mang tính nhân bản một cách tự động, điển hình là bạn có thể dễ dàng khởi tạo module mới từ module có sẵn chỉ với 1 cú click chuột.

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot09.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot09.jpg)

Quản lý module toàn diện, cũng như hệ thống nhân, các module được khai báo và quản lý theo phiên bản để đảm bảo mã nguồn của bạn luôn là mới nhất.

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot17.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot17.jpg)


Để đảm bảo việc quản lý module chặt chẽ, NukeViet 3 cho bạn cài đặt module toàn diện: gồm có các công tác cài lại, ngưng hoạt động hoặc xóa module; quản lý phiên bản, menu 2 cấp, giao diện cho module, block cho module...


http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot19.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot19.jpg)

Quản lý CSDL dễ dàng với NukeViet 3 kể cả với nhwungx CSDL lớn: Cho phép sao lưu các CSDL lớn bằng cách lưu trên Server rồi tải về.

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot11.jpg
Hỗ trợ người lập trình bằng cách cho phép xem chi tiết 1 bảng dữ liệu:

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot12.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot12.jpg)

Xây dựng sẵn các cấu trúc trình bày, ví dụ đây là 1 trong số nhiều kiểu trình bày Giao diện trang tin tức

http://nukeviet.vn/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot13.jpg (http://nukeviet.vn/viewimg.php?imglink=/uploads/spaw2/images/nukeviet3.0.01date150410screenshot13.jpg)

Trên đây là một vài tính năng trong rất nhiều các điểm mới của NukeViet 3. Hãy nhớ, Mặc dù thừa hưởng nhiều ưu diểm của phiên bản cũ như: trình bày mạch lạc, đơn giản... nhưng NukeViet 3 được viết từng dòng code mới hoàn toàn chứ không hề có dấu vết của code cũ. Và chính vì thế, NukeViet 3 còn nhiều khám phá thú vị đang chờ bạn mà những tính năng đã công bố ở chủ đề http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=9801 (1) (http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=99&t=9801) mới chỉ là bắt đầu.

http://code.google.com/p/nuke-viet/downloads/detail?name=NukeViet3Closebeta.rar