PDA

View Full Version : Hình sự của xom đâu ?khuongvn
13-09-2009, 11:29 AM
mau đi bắt thằng dâm tặc này

http://xomloan.com/showthread.php?t=169
http://img291.imageshack.us/img291/544/choly8.jpg (http://img291.imageshack.us/img291/544/choly8.jpg):still_dreaming:
mấy ông hình sự có biêt vụ này chưa ? sao ko đi bắt thằng dâm tặc này về quy án