PDA

View Full Version : 12 kiểu đỗ xe 'quái dị'hoangthanhmai94
13-09-2009, 04:07 PM
12 kiểu đỗ xe 'quái dị'
(Zing) - Có lẽ, chính chủ nhân của những pha đỗ xe kỳ cục này cũng sẽ phải ôm đầu tự hỏi tại sao họ lại có thể tạo nên những "tác phẩm" để đời đến vậy.
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429ndk3nzmxnz27122.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429ytczndmwyz20716.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429yjbkodljmz52634.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429yze0njaxzd28996.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429mgq5n2qymj37436.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429yjiyyzg0ym37798.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429ywuymtjlzt36297.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071419429njcyotvmzj34608.jpeg

L.A

Theo Oddee