PDA

View Full Version : Những câu dịch tiếng Việt kinh dị của Google Translatekhuongvn
13-09-2009, 05:00 PM
Nếu người học ngoại ngữ vẫn nói đùa vô tư đi là no four go hay thích thì chiều là like is afternoon thì công cụ chuyển ngữ của Google cũng đang trêu ngươi người sử dụng bằng kiểu dịch tương tự.

(http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/San-pham-moi/2008/09/3BA06EC9/) http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B1.jpg

Dịch thế này thì... bó tay.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/G14%5B1%5D.jpg

Miễn bàn.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B2.jpg

Google Translate chọn từ rất "đắt".

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B3.jpg

Đời rất... tí.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B4.jpg

Với Google, ngoại tình là "tư tưởng ngoại".

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B5.jpg

Google không hiểu "tình" là gì?

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B6.jpg

Enjoy the afternoon cũng giống như cách dịch "like is afternoon".

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B7.jpg

Google không dịch từ "ruồi", còn "mật" tương đương với "chính sách".

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B8.jpg

...

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B9.jpg

Tôi too khờ!!!

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/6F/4F/B10.jpg

"Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai" nghĩa là "cởi quần áo của ai đó".
Siêu tầm http://haiphongit.com/forum/images/smilies/yahoo/4.gif

Mr.Won
13-09-2009, 09:02 PM
Nhiều cái thâm hơn người ấy chứ =))