PDA

View Full Version : Share code Bo-Blog Full Mod, Blugin nhiều Skin đẹpngoctho100388
10-06-2010, 03:45 PM
Demo : Click Here (http://home.motnet.tk)

Đã Hack đầy đủ mod và blug in cần thiết :


Bộ gõ tiếng việt
cuongiay ( quảng cáo lật trang ở góc)
Thông tin admin có icon
Thống kê có icon
Menu chạy dọc trang
Liên hệ tài khoản chạy dọc trang
FLV Player
Quick Logon ( Đăng nhập nhanh)
Download ( tải các tiện ích)
Flash tag
Tags
Ai đang Onlien
newmem (thành viên mới)
Thống kê Nam Nữ
Readmore ( tự động tạo thumbanli cho hình trong bài viết)
Highside (show ảnh trong bài viết)
Mp3Player ( chơi nhạc )
Xem tivi
Gallery (chia sẻ hình ảnh)
Box Chat
Dịch từ điển Google
Bài Viết liên quan
bài xem nhiều nhất
bài viết ngẫu nhiên
bài viết trả lời nhiều nhất
Youtubebbcode
Search (tìm kiếm)
Autourl (Tự tạo ủl ảo)
Addcopiright ( gửi bài viết này tới id yahoo ...)
và một số blugin khác Các bạn xem Demo sẽ thấy Click (http://home.motnet.tk)


Danh sách MOD
http://photo.1280.com/images/mw1/82KPJOT7/bo-blog_26mod.png


Và 24 Skin 3 cột 2 cột cực đẹp :
Danh sáck Skin :
http://photo.1280.com/images/z67/Z4XPN11M/bo-blog_24Skin.png

Một số Skin


User : admin/123456
Download : Full 51MB http://mega.1280.com/file/BGPKIKVGBX/
Gồm Source bo-blog, data sql, music cho mod mp3 Player (up thư mục music ngang hàng index.php) , hình ảnh (thư mục 2010 up lên /images/vietbai/) của một số bài viết .

--- Còn nếu bạn nào không muốn dùng music và images thì tải các file sau
Source bo-blog : http://mega.1280.com/file/B2QQ8JLSBH/
Data sql: http://mega.1280.com/file/E9VI7XUXE0/
----------
Sau khi tải về vào thư mục data/ mở file config.php lên edit lại và Up lên host
Tạo Databats rồi Import data Sql (home_sql_1sd.zip) vào
OK ! Bạn đã có một trang Blog như của mọt NÉT Studio
http:home.motnet.tk