PDA

View Full Version : Share Code chia sẻ ảnh cho mọi ngườiadmin
11-06-2010, 07:53 PM
Đây là code chia sẻ ảnh đồ án của nhóm sedaok
sử dụng thư viện Dojo viết trên nền asp + access
mọi người chú ý là phần upload không hỗ trợ trên host free nha

Demo:
http://c.upanh.com/upload/7/980/920.12193501_30263_1.png
http://c.upanh.com/upload/7/980/ZL0.12193510_30263_1.png

http://c.upanh.com/upload/7/980/ZL0.12193520_30263_1.png

http://c.upanh.com/upload/7/980/CS0.12193547_30263_1.png

http://c.upanh.com/upload/7/980/920.12193559_30263_1.png

quản trị: admin/admin

http://www.mediafire.com/?jm0zmmuifyo

vanminh
19-07-2011, 09:48 PM
admin cho anh em thấy cái demo với và giúp đỡ hướng dẫn cài đặt nhé. thsk