PDA

View Full Version : Muốn Mod thêm cái "chào mừng các bạn đến với...." thì mình phài làm sao ?(Nhìn hình)kimhien1989
14-09-2009, 11:24 PM
Đây là forum của mình làm bằng VBB 3.8.3 :

http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/myforum.jpg

Mình muốn mod thêm 1 cái giống như vầy ( cái phần mà mình đóng khung màu đỏ và đánh chéo ) :

http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/mod_gioi_thieu.jpg

Thì mình phải làm sao ,mong CDIT giúp đỡ mình với ?:heo6:

admin
15-09-2009, 12:27 AM
Bạn mở template FORUMHOME, tìm dòng:


$navbar

thêm vào phía sau:


<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
</if>

kimhien1989
15-09-2009, 10:16 AM
Bạn mở template FORUMHOME, tìm dòng:


$navbarthêm vào phía sau:


<if condition="$show['guest']">
<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat"><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1">
<phrase 1="faq.php$session[sessionurl_q]" 2="register.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[first_visit_message]</phrase>
</td>
</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->
<br />
</if>

Được rồi , cảm ơn admin nhiều nha !:ah:

badboy_quoc
20-09-2009, 05:42 PM
hic , sao em làm không được vậy admin??? Demo nè http://teendongnai.com
Yahoo MS: badboy_quoc

hackerstudent
20-09-2009, 05:50 PM
Cái này chỉ hiện lên khi bạn là khách thôi, còn nếu là mem rùi thì kô hiện đâu. Mình vô thấy forum của bạn bình thường mà, bạn tử kô login rùi tìm phần Chào mừng bạn đến với .::Teen Cộng Đồng ::.. đấy.

badboy_quoc
20-09-2009, 09:50 PM
Đúng là có thật ,sory vì mình không login vào forum nên không thấy :D