PDA

View Full Version : OpenCart 1.4.8b Tiếng Việt



admin
16-06-2010, 12:13 PM
http://www.opencart.com/opencart/application/view/image/logo.png

Tên: OpenCart
Phiên bản: 1.4.8b
Website: http://www.opencart.com (http://www.opencart.com/)
Ngôn ngữ: Anh, Việt
Người dịch: Ken, BlackDragon, VectorKing
Tỷ lệ chính xác: 98%

Download cài đặt như bản tiếng anh bình thường và chỉnh tiếng việt trong admin nhé

Demo:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/16/12/96631276665108.pnghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/06/16/12/99111276665119.png

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/opencart_v1.4.8bVN.zip

tino
06-08-2010, 04:39 PM
sao e cứ cằi đến bc' 2 là bị lỗi , nó kêu lỗi ở thư mục cache

ZenkyNemesis
16-08-2010, 04:04 PM
http://www.unbannable.com/opencart_v1.4.9-RC1.zip