PDA

View Full Version : Câu dễ nèherolove
15-09-2009, 05:46 PM
1.Khi nào bạn trở thành anh hùng?Khi nào bạn được làm bác sĩ?http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/n_duel.gif
2.Ai cũng biết ngựa phóng nhanh là phi nước đại vậy ngựa phi chậm gọi là gi?http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/n_box.gif
3.Con http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/yim_chicken.gif nhà bà B sang nhà ông A đẻ trứng thì quả trứng của ai http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/yim_devil.gif?

ta070492
16-09-2009, 05:44 PM
Khi nào bạn trở thành anh hùng?
Tên là Hùng và có 1 thằng em

Khi nào bạn được làm bác sĩ
Tên là Sĩ và có 1 đứa cháu

Ai cũng biết ngựa phóng nhanh là phi nước đại vậy ngựa phi chậm gọi là gi
Phóng nước tiểu

Con http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/yim_chicken.gifnhà bà B sang nhà ông A đẻ trứng thì quả trứng của ai
Chả của ai! Của con http://www.tuoitrecuoi.com/phorum/images/smilies/yim_chicken.gif