PDA

View Full Version : ◘ Miss Jenny + SpideR ♦Kenilax
06-09-2009, 04:46 PM
Quán thơ mở với vài câu (^-^)
Xin chào du khách biết nhau lâu rồi
Rảnh thì ghé vào xem chơi
Vui thì đề vịnh vài lời cho vui
Khách mới thì hãy mở lời
Tỏ tường tên tuổi tỏ nơi sinh thành
Tỏ tường yêu ghé đỏ xanh
Vài lời khôn xiết để dành khách quan…