PDA

View Full Version : Những thương hiệu đã bị nhái một cách trắng trợnga_di_bo
20-06-2010, 10:03 PM
http://vinacuoi.vn/upanh/images/tgiji616lirtvxezqd9v.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/d16eun1qxkuso3t2ber.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/ia1yv6ih7p8ipbjb8vtt.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/knzlwady6rqnl1fgkb62.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/y65oe1kx0wmukt8dm4as.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/x066nwh5rz72zh7vx6.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/w8fdqyuj6n1asgbt9g0.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/0g681hpizatmddvr2y8z.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/uhgd47eoz9n7skp5k1kd.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/qrwzoemszy9t8jgbbb0t.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/gtoolgidced5aqkh9scj.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/b267b66tpcmsyp4ii7y7.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/hh2rgx1b96jqzls4iqj.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/5s3gb6srliibesco3sz.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/f2vxo9mifmle7ablyg3k.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/gcjst20hgbe7bwhnfhn.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/81fbl26gnl7fsvz245i.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/ajvon76pli6674d7ugs2.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/1zotl30lgwt50tayxyd.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

http://vinacuoi.vn/upanh/images/2uw3u67uj7iofk5twrf1.jpg (http://www.vinacuoi.vn/forum/showthread.php?t=7948#)

Nguồn: Vinacuoi.vn (http://vinacuoi.com/forum)

hanhkhat
20-06-2010, 10:21 PM
vậy thì phải kể tới 1 sản phẩm số 1 nữa.
giấy vệ sinh Google =))
http://www.tinhte.vn/forum/imagehosting/34b072af72ea64.jpg

luatdoi232
29-09-2010, 03:10 PM
đúng là hàng nhái; nhái nhìn kô thể chấp nhận đc, đểu thì đừng hỏi