PDA

View Full Version : lỗi khi cài vbb 3.8.4nghiep_ro
16-09-2009, 03:18 PM
vừa cài vbb xong.em vào check mail thì thấy vbb 4r của em gửi 1mail thông báo như sau :

Database error in vBulletin :

Invalid SQL:

SELECT *
FROM datastore
WHERE title IN ('','options','bitfields','attachmentcache','forum cache','usergroupcache','stylecache','languagecach e','products','pluginlist','cron','profilefield',' loadcache','noticecache','userstats','birthdaycach e','maxloggedin','iconcache','eventcache','mailque ue');

MySQL Error : Table 'hyctnet_hyct.datastore' doesn't exist
Error Number : 1146
Request Date : Wednesday, September 16th 2009 @ 02:40:24 AM
Error Date : Wednesday, September 16th 2009 @ 02:40:24 AM
Script : http://xxx.net/ (http://hyct.net/)
Referrer :
IP Address : 210.245.12.35
Username :
Classname : vB_Database
MySQL Version :

có [you] biết nó bị làm sao ko?? chữa cho nó như thế nào vậy ?
cảm ơn [you] vì đã đọc bài này!
rất cảm ơn [you] nếu [you] chỉ gúp mình
nếu em post bài sai quy định ...thì em xin các mod và admin đừng xóa bài của em nha.thanks !

mt_binh
16-09-2009, 03:37 PM
Nó báo thiếu table hyctnet_hyct.datastore, vào phpmyadmin thêm talble đó vào.