PDA

View Full Version : Shop máy tính Joomla chuẩnadmin
21-06-2010, 08:19 PM
Demo: http://demo.thuexe.tk

Các tính năng đã tích hợp:
+ Tích hợp ngân lượng.
+ Tooltip khi rê chuột vào sản phẩm.
+ Modul Support Pro.
+ Việt hóa 1 phần Virtuemart.

Hướng dẫn config:

Đầu tiên config Joomla home:
- Download code về.
- Import Database.
- Mở configuration.php
Sửa mấy thông số sau:

var $host = 'localhost'; // -> Máy chủ database
var $user = 'root'; // -> Tên truy cập CSDL
var $db = 'shop'; // -> Tên CSDL
var $password = 'vertrigo'; //-> MK

Tiếp theo là config Virtuemart:
- Mở: virtuemart.cfg.php ( nằm trong: shop\administrator\components\com_virtuemart)
tìm:

define( 'URL', 'http://localhost/shop/' );

define( 'SECUREURL', 'http://localhost/shop/' );

Thay lại bằng đường dẫn website của mình.
Cụ thể thì nó nằm ở dòng 34 & 35 ( Line 34 & line 35 )

Còn lại là config Ngân Lượng:

Tìm file: checkout.nganluong.php ( nằm trong thư mục: shop\administrator\components\com_virtuemart\html)
Sửa:

$receiver = 'nganluongviet@gmail.com';
Thay lại bằng email của mình. Vậy là xong.


Đăng nhập:
User: admin
Pass: 123456

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/shop_may_tinh.zip

hoangsonit77
23-08-2010, 10:08 AM
tks bác.
rất đẹp , nhưng chuyên nghiệp quá.
e shop nhỏ nên ko cần chuyên nghiệp như vậy :D

congpho
24-08-2010, 10:47 PM
lỗi xem sản phẩm chi tiết