PDA

View Full Version : Code Shop hnit-vn.comadmin
16-09-2009, 05:28 PM
Demo: http://hnit-vn.com

http://i774.photobucket.com/albums/yy21/duconmang/hnit-vn1.jpg

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/hnit-vn.com.zip

LAM ^^^^
10-10-2009, 06:10 PM
code nài ACP bị lỗi tè le kô quản lí được

localhost
28-10-2009, 04:16 PM
code này được phát triển từ diemsangviet.net mà cũng có vài bug nhỏ nhỏ