PDA

View Full Version : Code shop maytinhthanhson.comadmin
16-09-2009, 06:06 PM
Demo: http://maytinhthanhson.com

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/Thanhson_source.jpg

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/Thanhson_source.zip

duchienan
16-09-2009, 07:40 PM
em share code này roài bác admin ah.
em chưa biết cài đặt nên bác hướng dẫn nhé.

h2so4
20-09-2009, 08:33 PM
không có hướng dẫn làm toàn bị lỗi thôi. chán

tranductuanviet
01-10-2009, 04:12 PM
bạn nào hương dẫn cài đi !

duchienan
01-10-2009, 09:13 PM
code này mình up lên nhưng không phải giống demo đâu. hôm nọ nhờ người cài mới biết. hix cái ông maytinhthanhson cùng quê này không thèm cho bản đang dùng. chán:sweat:

mrb00mb00m
15-08-2011, 08:49 PM
http://www3.mediafire.com/imgbnc.php/c8e9c76347593958569b89eec4b175d0094e203b0aa46dc06f b0d508407a09656g.jpgBước 1 : Config file: configuration.php


<?php
if(!defined('RG_EMULATION')) { define( 'RG_EMULATION', 0 ); }
$mosConfig_MetaAuthor = '1';
$mosConfig_MetaDesc = 'Tien Phong:: Linh kien chinh hang :: Mua hang nhieu huong sieu khuyen mai...';
$mosConfig_MetaKeys = 'Chuyen: Cung cap linh kien may tinh, May tinh xach tay, Sim the dien thoai...';
$mosConfig_MetaTitle = '1';
$mosConfig_absolute_path = '/home/beesv2009/domains/gamebig.biz/public_html/demo'; //đường dẩn
$mosConfig_admin_expired = '1';
$mosConfig_allowUserRegistration = '1';
$mosConfig_back_button = '1';
$mosConfig_cachepath = '/home/beesv2009/domains/gamebig.biz/public_html/demo/cache/'; //đường dẩn
$mosConfig_cachetime = '900';
$mosConfig_caching = '1';
$mosConfig_db = 'beesv2009_demo';
$mosConfig_dbprefix = 'jos_';
$mosConfig_debug = '0';
$mosConfig_dirperms = '';
$mosConfig_editor = 'tinymce';
$mosConfig_enable_log_items = '0';
$mosConfig_enable_log_searches = '0';
$mosConfig_enable_stats = '1';
$mosConfig_error_message = 'This site is temporarily unavailable.<br /> Please notify the System Administrator';
$mosConfig_error_reporting = '-1';
$mosConfig_favicon = '';
$mosConfig_fileperms = '';
$mosConfig_fromname = 'Tien Phong :: CHUYEN LINH KIEN MAY TINH :: MAY VAN PHONG :: MAY TINH XACH TAY';
$mosConfig_frontend_login = '1';
$mosConfig_frontend_userparams = '1';
$mosConfig_gzip = '1';
$mosConfig_helpurl = 'http://help.joomla.org';
$mosConfig_hideAuthor = '0';
$mosConfig_hideCreateDate = '0';
$mosConfig_hideEmail = '0';
$mosConfig_hideModifyDate = '0';
$mosConfig_hidePdf = '1';
$mosConfig_hidePrint = '0';
$mosConfig_hits = '1';
$mosConfig_host = 'localhost';
$mosConfig_icons = '1';
$mosConfig_item_navigation = '1';
$mosConfig_itemid_compat = '0';
$mosConfig_lang = 'vietnamese';
$mosConfig_lifetime = '900';
$mosConfig_link_titles = '0';
$mosConfig_list_limit = '30';
$mosConfig_live_site = 'http://domain.com/demo';
$mosConfig_locale = 'en_GB';
$mosConfig_mailer = 'mail';
$mosConfig_mailfrom = 'TSComputer@rocketmail.com';
$mosConfig_multilingual_support = '0';
$mosConfig_multipage_toc = '1';
$mosConfig_offline = '0';
$mosConfig_offline_message = 'This site is down for maintenance.<br /> Please check back again soon.';
$mosConfig_offset = '-1';
$mosConfig_offset_user = '7';
$mosConfig_pagetitles = '1';
$mosConfig_password = 'pass';
$mosConfig_readmore = '1';
$mosConfig_secret = 'LOVo3rVTtN2j1QIc';
$mosConfig_sef = '1';
$mosConfig_sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
$mosConfig_session_life_admin = '1800';
$mosConfig_session_type = '0';
$mosConfig_shownoauth = '0';
$mosConfig_sitename = 'MAY TINH THANH SON :: LINH KIEN CHINH HANG :: MAY TINH XACH TAY :: MUA HANG NHIEU HUONG SIEU KHUYEN MAI';
$mosConfig_smtpauth = '0';
$mosConfig_smtphost = 'localhost';
$mosConfig_smtppass = '';
$mosConfig_smtpuser = '';
$mosConfig_uniquemail = '1';
$mosConfig_user = 'beesv2009_demo';
$mosConfig_useractivation = '0';
$mosConfig_vote = '0';
setlocale (LC_TIME, $mosConfig_locale);
?>Các bạn up file test.php này để lấy đường dẩn:

http://www.mediafire.com/?r48ycrqxi6zhspaUp lên web rồi chạy link: http://domain.com/test.php

Bước 2: Các bạn vào administrator/components/com_virtuemart/virtuemart.cfg.php mở và tìm dòng:


define( 'SECUREURL', 'http://localhost/....' );sửa lại cho đúng với đường dẩn web bạn!
Download code tại đây:

http://www.mediafire.com/?ma7q555mma2m0r3