PDA

View Full Version : tạo box chỉ cho Bqt vàomylovevlong
17-09-2009, 12:07 AM
các bác chỉ em set box Phòng họp Ban quản trị (http://itvnn.net/forumdisplay.php?f=3) như của rum ta ấy , chỉ co bqt mới có thẻ vào rum đó ,
thanks for help

admin
17-09-2009, 12:37 AM
Bạn vào admincp tìm mục Forums & Moderators -> Forum Permissions , Edit lại quyền hạn cho box tùy ý

VD như box Phòng họp Ban quản trị của ITVNN nếu muốn BQT thấy được box thì cần Edit 4 nhóm gồm: (COPPA) Users Awaiting Moderation, Registered Users, Unregistered / Not Logged In, Users Awaiting Email Confirmation (như hình bên dưới)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/09/17/12/17041253122454.jpg

Cả 4 nhóm đều tắt hết các chức năng như hình

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/09/17/12/21671253122537.jpg

Bạn muốn Group đó được phép hay không được phép làm gì trong box bạn tùy chỉnh tại đây cho phù hợp và tùy theo ý thích, chúc thành công!