PDA

View Full Version : 100 Wallpaper cực đẹp cho Windows 7admin
17-09-2009, 01:34 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/28841253080299.jpg


Bộ sưu tập 100 hình nền cực đẹp chủ đề Windows 7 với độ phân giải 1920*1200
Demo:


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/41931253080455.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/41931253080455.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/30641253080445.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/30641253080445.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/19171253080429.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/19171253080429.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/47711253080403.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/47711253080403.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/95441253080391.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/95441253080391.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/61591253080369.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/61591253080369.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/46051253080344.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/46051253080344.jpg)

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/58151253080326.jpg (http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/16/12/58151253080326.jpg)

http://www.mediafire.com/?zkudzjmhz5n

Pass giải nén các file: cvnonline.net

mylovevlong
17-09-2009, 07:09 AM
công nhận lâu lâu bác trung post mầy link nhìn đẹp thế, mấy cái này làm hình nên index phải biết