PDA

View Full Version : make up ?nhock_quậy
06-09-2009, 06:34 PM
tuy ít nhưng gọi là có lòng. cả nhà xem tạm:35:

http://a367.yahoofs.com/lifestory/U27hbzmRHyiV_BgwGqTL_UWc3lx043KYJA--_2/blog/ap_20090823010334490.jpg?lb_____DYMaroBlg

http://a367.yahoofs.com/lifestory/U27hbzmRHyiV_BgwGqTL_UWc3lx043KYJA--_2/blog/ap_20090823010342382.jpg?lb_____Dnr8N3WN_

nếu chỉ thấy cái ảnh thứ 2 có ai bảo đó là con trai ko nhỉ