PDA

View Full Version : MediaMAX PRO v3.2.2 LATEST - DGT NULLEDadmin
02-07-2010, 06:43 PM
Demo: http://demo.mediamaxscript.com


þ Script name : MediaMAX v3.2.2
þ Supplied by : DGT
þ Nullified by : DGT
þ Tested by : DGT
þ Protection : Removed
þ Homepage : http://www.mediamaxscript.com
þ Release date : 01-06-2010
þ Release type : PHP/MySQL
þ Price : Forget it :)
þ Under music : N/A
þ NFO date : 21/03/2010

http://hotfile.com/dl/51933541/6c7567d/mediamax3.2.2sharemafia.rar.html

vietkey84
29-08-2012, 03:17 PM
admin cho hỏi tại sao mình cài đặt mà nó không chạy vậy nhỉ. xin Admin cái yahoo