PDA

View Full Version : Trên tay máy tính bảng chạy giá rẻ chạy Android 1.7pivietnam
08-07-2010, 03:35 PM
http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/Flyer1.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/Googleapp.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC_0077-1.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06423-1.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06427.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06428.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06440.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06441.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06416-1.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06447.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06443.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06448.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06449.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06450.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06454.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06460.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC06462.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/PiIpad1.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC_0087.jpg

http://i311.photobucket.com/albums/kk480/tuyenhpham/Ipad/DSC_0070-1.jpg