PDA

View Full Version : Share code Webhosting của sharehostvn.comadmin
20-07-2010, 08:42 PM
Đây là code full, thấy cũng khá đẹp share lên cho các bạn tham khảo

Demo: http://services.sharehostvn.com

Hướng dẫn:
- Sửa lại cấu hình data và cấu hình web ở file configuration.php
- Import file data share_services_2010-07-20_21-34.sql.gz

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/services.zip